Zmieniamy się

REMONT DACHU DZIEDZIŃCA WEWNĘTRZNEGO PKIN

Remont dachu nad dziedzińcem wewnętrznym prowadzi firma IZOLBUD na podstawie umowy z dnia 17.07.2015 r. Zakres prac obejmuje demontaż warstw pokrycia dachowego, rekonstrukcję i naprawę betonu oraz płyt dachowych, naprawę i wykonanie nowych wartsw dachowych. Roboty będą prowadzone w sposób nie zakłócający normalnego funkcjonowania budynku, ani drożności komunikacyjnej dziedzińca wewnętrznego.

Zakończenie prac zaplanowano na 30.06.2016 r.