Zamówienia publiczne

145/2020

3 czerwca 2020

REMONT UKŁADU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ POMOCNICZYCH SALI WARSZAWSKIEJ W BUDYNKU PAŁACU KULTURY I NAUKI W WARSZAWIE WRAZ Z WŁĄCZENIEM DO SYSTEMU MONITORINGU BUDYNKU

Termin składania ofert: 19.06.2020 r. do godz.12:30

Termin otwarcia ofert: 19.06.2020 r. godz.13:00

UWAGA: pytanie wykonawcy: Proszę o potwierdzenie, że płatności za wykonanie przedmiotu postępowania będą dokonywane etapowo, co 30 dni, na podstawie zaawansowania robót.

odpowiedź zamawiającego:  Płatność nie będzie dokonywana etapowo co 30 dni na podstawie zaawansowania robót. Przedmiot umowy będzie wykonany w całości  i odbierany odbiorem końcowym. Płatność będzie jednorazowa na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na podstawie podpisanego przez strony bez uwag i zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego.

Ogłoszenie

SIWZ

Dokumentacja techniczna:

Projekt wykonawczy

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Przedmiar

edytowalny formularz oferty

Informacja z otwarcia

Wpis dodany przez: Anna Rybak 03-06-2020

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 03-06-2020

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 16-06-2020

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 18-06-2020

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 22-06-2020