Zamówienia publiczne

113/2020

12 marca 2020

BADANIE SPRZĘTU ELEKTROIZOLACYJNEGO STOSOWANEGO PODCZAS OBSŁUGI ROZDZIELNIC 15/0,4 Kv

Termin składania ofert: do dn.18.03.2020 r. do godz.14:00

Zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami

UWAGA: w związku z brakiem ofert, Zamawiający unieważnia postępowanie

Wpis dodany przez: Anna Rybak 12-03-2020

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 24-03-2020