Zamówienia publiczne

419/2018

12 marca 2019

OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ MODERNIZACJI SALI KONGRESOWEJ W PKiN W WARSZAWIE WRAZ Z POMIESZCZENIAMI NIEZBĘDNYMI DLA JEJ FUNKCJONOWANIA ORAZ, W RAMACH PRAWA OPCJI, ŚWIADCZENIE USŁUGI PEŁNIENIENIA NADZORU AUTORSKIEGO W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC MODERNIZACYJNYCH DO CZASU PODPISANIA KOŃCOWEGO ODBIORU ROBÓT

Termin składania wniosków: 11.04.2019 r. godz.10:30

Termin otwarcia: 11.04.2019 r. godz.13:30

UWAGA: Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Pan Piotr Łosiak, tel. 22 656 77 71, kom. 668 553 089

UWAGA II: adres e-mailowy dla przesyłania pytań: zamowienia@pkin.pl

Ogłoszenie

SIWZ

SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia

SIWZ_projekt umowy

JEDZ

SIWZ cd załączniki, wniosek i formularz oferty

Klucz publiczny

 

Wpis dodany przez: Anna Rybak 12-03-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 12-03-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 12-03-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 14-03-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 14-03-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 20-03-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 20-03-2019