News and events

Pałac dla WOŚP

11 stycznia 2018

Z okazji 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Pałac Kutury i Nauki w Warszawie znów zamieni się w wielkie serce.

W niedzielę, 14. stycznia plac Defilad przed Pałacem zamieni się jak co roku w miasteczko WOŚP. Aby dodatkowo podkreślić wagę tego wydarzenia, Zarząd Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie sp. z o. o. włączy się w tę szczytną akcję wyśwetlając na PKiN wielkie serce oraz podświetlając Pałac na czerwono.

26. Finał WOŚP odbędzie się w dniu 14 stycznia 2018, a jego celem będzie pozyskanie środków „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”.

Więcej informacji nt. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy znaleźć można na:
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy