Aktualności i wydarzenia

BEZPIECZNY PKiN

28 sierpnia 2020

Bezpieczeństwo osób pracujących w PKiN oraz naszych gości jest dla nas najważniejsze! Od poniedziałku 31 sierpnia obowiązują dodatkowe środki ochrony polegające na regulacji ruchu osób w holu windowym na poziomie 1. Wydzieliliśmy kierunki ruchu dla osób wchodzących do holu windowego oraz osób opuszczających hol.

Pamiętajcie! Na terenie całego Pałacu Kultury i Nauki istnieje obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu od innych osób.

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w Pałacu Kultury i Nauki dotychczas podjęliśmy następujące działania:

- zakupiliśmy i zamontowaliśmy na terenie całego budynku przy wszystkich wejściach oraz we wszystkich toaletach dozowniki z płynem do odkażania rąk wraz z instrukcją prawidłowego mycia rąk,

- rozdaliśmy pracownikom mającym bezpośredni kontakt z użytkownikami (ochrona, obsługa kas, obsługa parkingu, bileterzy) płyny odkażające do rąk i do dezynfekowania miejsc pracy (telefony, klawiatury, blaty, numerki w szatni),

- usunęliśmy kotary oraz wycieraczki tekstylne,

- zleciliśmy dodatkową dezynfekcję płynami odkażającymi drzwi, klamek, poręczy i paneli windowych,

- zleciliśmy codzienne odkażanie wnętrz wind, oraz pozostałych urządzeń dotykowych (urządzenia parkingowe, biletomaty, maszyny vendingowe),

- ograniczyliśmy ilość osób w windach,

- informacje dotyczące ochrony przed zakażeniem umieszczone zostały we wszystkich dostępnych przez pracowników i gości miejscach oraz są emitowane w windach i holu głównym.

 

Osoby, których stan zdrowia mógłby narazić na niebezpieczeństwo zachorowania innych, prosimy o pozostanie w domu.